Dàn dựng gian hàng

  • ITEC là đại diện của Tập đoàn Triển lãm IMAG - CHLB Đức tại Việt nam, với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và dàn dựng trên toàn Thế giới, chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng lựa chọn các gian hàng sau:
  • ITEC là đại diện của Tập đoàn Triển lãm IMAG - CHLB Đức tại Việt nam, với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và dàn dựng trên toàn Thế giới, chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng lựa chọn các dịch vụ sau:

Đối tác